สอบสัมภาษณ์นักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนโครงการสอบชิงทุนการศึกษาสำรวจโลก eListening ประจำปีการศึกษา 1/2556

au.identifier.bibno 0022-0914
au.identifier.other 1503201317
au.link.externalLink [View Pictures](http://www.aulibrary.au.edu/multim1/Activity/2013/Activity_Int_2013/220914_15_3_2013/index.html)
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักทะเบียนและประมวลผล
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:32:58Z
dc.date.available 2015-07-03T05:32:58Z
dc.description สำนักทะเบียนและประมวลผล จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนโครงการสอบชิงทุนการศึกษาสำรวจโลก eListening ประจำปีการศึกษา 1/2556 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 ณ ห้องเทวานิเวศน์ อาคาร The Cathedral f Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.format.extent 51 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/11404
dc.subject.other สอบชิงทุนสำรวจโลก eListening -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมสำนักทะเบียนและประมวลผล -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other สอบสัมภาษณ์ทุนสำรวจโลก eListening -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.title สอบสัมภาษณ์นักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนโครงการสอบชิงทุนการศึกษาสำรวจโลก eListening ประจำปีการศึกษา 1/2556 en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files