พระอัครสังฆราช Giampaolo Crepaldi เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2803200823-2
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
37 ภาพ
Other title(s)
Archbishop Giampaolo Crepaldi เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
พระอัครสังฆราช Giampaolo Crepaldi, secretary of the Vatican Commission on Justice and Peace เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัมสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2551 โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี และ Mr.Glen Vivian Chatelier ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources