ผู้บริหาร St. Scholastica College ประเทศฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อม และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2602200423-2
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
1 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ผู้บริหาร St. Scholastica College ประเทศฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อม และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547 โดยมี Dr. Richard Gay Johnson ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และ Mr. Glen Vivian Chatelier หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources