ผู้บริหารจาก The International Federation for Modern Languages and Literatures (FILLM) เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2543-11-14
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
8 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
Professor Maria Alzira Seixo, President of The International Federation for Modern Languages and Literatures (FILLM)
เยี่ยมชมวิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2543
โดยมีภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดี
พร้อมด้วยผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources