ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจากประเทศปากีสถาน ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2702200800
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
20 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจากประเทศปากีสถาน ศึกษา-ดูงานการบริหาร การประกันคุณภาพ หลักสูตร eLearning และเยี่ยมชมวิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 โดยมี ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ประธานฝ่ายดำเนินการวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเตอร์เน็ต Assoc.Prof.Dr.Teay Shawyun รองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมความเป็นเลิศ และ Mr. Glen Vivian Chatelier ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources