ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจากประเทศปากีสถาน ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

au.identifier.bibno 0020-8582
au.identifier.other 2702200800
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:35:05Z
dc.date.available 2015-07-03T05:35:05Z
dc.description ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจากประเทศปากีสถาน ศึกษา-ดูงานการบริหาร การประกันคุณภาพ หลักสูตร eLearning และเยี่ยมชมวิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 โดยมี ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ประธานฝ่ายดำเนินการวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเตอร์เน็ต Assoc.Prof.Dr.Teay Shawyun รองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมความเป็นเลิศ และ Mr. Glen Vivian Chatelier ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
dc.format.extent 20 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/12041
dc.subject.other แขกเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจากประเทศปากีสถาน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ศึกษาดูงานการบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ศึกษาดูงานหลักสูตร eLearning มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other Shawyun, Teay -- กิจกรรม
dc.subject.other Chatelier, Glen Vivian -- กิจกรรม
dc.subject.other ศรีศักดิ์ จามรมาน -- กิจกรรม
dc.subject.other ชัยยงค์ พรหมวงศ์ -- กิจกรรม
dc.title ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจากประเทศปากีสถาน ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 11
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-12041-1.JPG
Size:
215.17 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-12041-2.JPG
Size:
170.37 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-12041-9.JPG
Size:
118.34 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-12041-11.JPG
Size:
143.44 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-12041-12.JPG
Size:
114.86 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture