พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2542

Published date
2543-02-18
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
7 ภาพ
Other title(s)
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2542
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิเทศศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2542 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงละคร อาคารถกลพระเกียรติ สก. โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและรักษาการคณะบดีคณะนิเทศศาสตร์ เป็นประธานในพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources