สัมมนาวิชาการเรื่อง The Challenge of Social Networking Technology

au.identifier.bibno 0021-7504
au.identifier.other 2901201011
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:28:05Z
dc.date.available 2015-07-03T05:28:05Z
dc.description คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง The Challenge of Social Networking Technology เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2553 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมสัมมนา
dc.format.extent 50 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/10070
dc.subject The Challenge of Social Networking Technology
dc.subject.other งานสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.title สัมมนาวิชาการเรื่อง The Challenge of Social Networking Technology en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 24
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-217504-1.JPG
Size:
431.48 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-217504-2.JPG
Size:
369.32 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-217504-3.JPG
Size:
377.67 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-217504-4.JPG
Size:
474.4 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-217504-5.JPG
Size:
458.39 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture