นางสาวนุสสรี วีระชน

Published date
2001
Resource type
Publisher
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
1 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
ABACA Profile (January-March 2001), 48
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ตอนนี้ฟ้าทำงานเป็น Air Hostess ของสายการบิน Lauda Air ที่เลือกทำงานนี้เพราะฟ้ารักงานบริการ พอได้ทำงานตรงนี้ทำให้รู้สึกคิดถึง ABAC เพราะที่นี่ให้อะไรกับฟ้าเยอะมาก ทั้งด้านวิชาการ ทักษะความรู้ ความสามารถ ABAC เป็นส่วนสำคัญทั้งสิ้น
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources