เจ้าหน้าที่จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2708200421
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
11 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักหอสมุดกลาง
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ ศึกษาดูงานสำนักหอสมุดกลาง และเยี่ยมชมวิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2547 โดยมี บรรณารักษ์ สำนักหอสมุดกลาง ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources