ดุจตะวันอันไม่หยุดยั้งหน้าที่

au.identifier.bibno 0021-4739
au.identifier.other INDX.
dc.contributor.author วิษณุ เครืองาม
dc.date.accessioned 2015-07-08T04:29:09Z
dc.date.available 2015-07-08T04:29:09Z
dc.date.issued 2554
dc.description บทความภาษาไทย.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.identifier.citation รพี' 54 (2554), 1-7
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/15168
dc.language.iso tha
dc.publisher มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.rights This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
dc.subject รพี' 54
dc.subject รพี' 54 -- 2554
dc.subject.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- วารสาร -- ดัชนี
dc.title ดุจตะวันอันไม่หยุดยั้งหน้าที่ en_US
dc.type Text
mods.genre Journal Article
mods.location.physicalLocation School of Law
Files