พิธีปิดการอบรมหลักสูตรการจัดการโซ่อุปทานสำหรับผู้บริหาร รุ่น 5

au.identifier.bibno 0021-1110
au.identifier.other 2711200439
au.link.externalLink [View Pictures](http://www.aulibrary.au.edu/multim1/Activity/2004/Activity_Ext_2004/211110/index.html)
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:27:02Z
dc.date.available 2015-07-03T05:27:02Z
dc.description สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการจัดการโซ่อุปทานสำหรับผู้บริหาร รุ่น 5 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2547 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้สำเร็จหลักสูตรการอบรมดังกล่าวร่วมพิธี
dc.format.extent 101 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/9873
dc.subject.other พิธีปิดการอบรม -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายนอกคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม
dc.subject.other บัญชา แสงหิรัญ, 2488- -- กิจกรรม
dc.subject.other Executive Program in Supply Chain Management
dc.title พิธีปิดการอบรมหลักสูตรการจัดการโซ่อุปทานสำหรับผู้บริหาร รุ่น 5 en_US
dc.title.alternative Executive Program in Supply Chain Management (Intake 5)
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files