โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ Lanla Lanla AU English Camp

au.identifier.bibno 0021-8090
au.identifier.other 1810201017
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักทะเบียนและประมวลผล
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:33:00Z
dc.date.available 2015-07-03T05:33:00Z
dc.description สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ Lanla Lanla AU English Camp ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2553 ณ ศูนย์ประชุม John XXIII Conference Center วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.format.extent 96 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/11416
dc.subject.other โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมสำนักทะเบียนและประมวลผล -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.title โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ Lanla Lanla AU English Camp en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files