เอกอัครสมณทูต Giovanni d'Aniello เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2402201123-2
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
285 ภาพ
Other title(s)
Archbishop Giovanni d'Aniello เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
Archbishop Giovanni d'Aniello เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย กัมพูชา พม่า และลาว เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 24กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีภราบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ และ Mr. Glen Vivien Chatelier ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources