มนต์ชัย โชคไพบูลย์กิจ

Published date
2001
Resource type
Publisher
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
2 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
ABACA Profile (January-March 2001), 38-39
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ในการทำงาน ผมจะให้ความเป็นธรรมในทุกสิ่งที่ตัดสินใจ มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงาน ต่อผู้ว่าจ้างและต่อลูกค้าที่ร่วมธุรกิจด้วยครับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources