ผู้บริหารจาก Montfort Secondary School ประเทศสิงคโปร์และคณะ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0506200723
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
46 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
Mr.Simen Lourds อาจารย์ใหญ่จาก Montfort Secondary School ประเทศสิงคโปร์และคณะ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2550 และเยี่ยมชมวิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2550 โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources