คุณสมบัติและการเข้าสู่ตำแหน่งของผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงาน

au.identifier.bibno 0019-8091
au.identifier.callno IS LA8000 ด211ค 2552
dc.contributor.advisor ภูมิ มูลศิลป์
dc.contributor.author ดวงพร ต่อพงศกร
dc.coverage.spatial ไทย
dc.date.accessioned 2015-06-26T10:36:54Z
dc.date.available 2015-06-26T10:36:54Z
dc.date.issued 2552
dc.description สารนิพนธ์ (นม.)--มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2552.
dc.description บรรณานุกรมท้ายเล่ม.
dc.format.extent 136 น. ; 30 ซม.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/8733
dc.language.iso tha
dc.publisher กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.rights This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
dc.subject.other ผู้พิพากษา -- ไทย
dc.subject.other ผู้พิพากษา -- การคัดเลือกและสรรหา
dc.title คุณสมบัติและการเข้าสู่ตำแหน่งของผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงาน en_US
dc.title.alternative Qualification and appointment of associate judge in labour court
dc.type Text
mods.edition พิมพ์ครั้งที่ 1
mods.genre Independent Study
mods.location.physicalLocation AU Archives, 4th Floor (Cathedral of Learning)
thesis.degree.department School of Law
thesis.degree.discipline Law
thesis.degree.grantor Assumption University
thesis.degree.level Masters
thesis.degree.name Master of Law
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
AU-Independent-Study-Fulltext-198091.pdf
Size:
7.8 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Fulltext
Excerpt bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
AU-Independent-Study-Abstract-198091.pdf
Size:
193.03 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Abstract