บรรยายพิเศษเรื่อง Portfolios in Education : Tools or Threats

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0909200614
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
26 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Portfolios in Education : Tools or Threats เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2549 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การบรรยายนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ลินจง ฉ. โรจน์ประเสริฐ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นวิทยากร โดยมี อาจารย์ และนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ร่วมฟังการบรรยาย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources