การแสดงคอนเสิร์ต AU Ensemble

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0209201310
Edition
Copyrighted date
Language
File type
text/html
Extent
155 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะดนตรี
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะดนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดการแสดงคอนเสิร์ต AU Ensemble เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 ณ ห้อง Martin Hall ชั้น 24 อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมขัญ โดยมี Dr. Alberto Firrincieli อาจารย์ประจำคณะดนตรี แสดงดนตรีพร้อมด้วยนักศึกษาคณะดนตรี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources