มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจัดทัศนศึกษาประเทศโปรตุเกสและสเปนสำหรับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

au.identifier.bibno 0022-3145
au.identifier.other 0305201418
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักอธิการบดี
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:24:04Z
dc.date.available 2015-07-03T05:24:04Z
dc.description มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจัดทัศนศึกษาต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศโปรตุเกสและสเปนสำหรับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 3-11 พฤษภาคม 2557 โดยมี ภราดาอนุพัทธ์ เพชรายุทธชัย Professor of Order of St. Grbriel ภราดาสิริโรจน์ วิริยะสิริมงคล ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาพัฒนาจริยธรรม คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมทัศนศึกษาในครั้งนี้
dc.format.extent 128 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/9005
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ทัศนศึกษาต่างประเทศ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมสำนักอธิการบดี -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายนอกหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other อำนวย ยุ่นประยงค์, 2487- -- กิจกรรม
dc.subject.other อนุพัทธ์ เพชรายุทธชัย, 2473- -- กิจกรรม
dc.subject.other สิริโรจน์ วิริยะสิริมงคล, 2477- -- กิจกรรม
dc.title มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจัดทัศนศึกษาประเทศโปรตุเกสและสเปนสำหรับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files