ปัญหาการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในลักษณะที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

au.identifier.bibno 0020-3311
au.identifier.callno IS LA8000 ส271ป 2553
dc.contributor.advisor พักตร์สุภางค์ เหลืองธีรกุล
dc.contributor.author สมภพ ศุกรเตมีย์
dc.date.accessioned 2015-06-26T10:36:55Z
dc.date.available 2015-06-26T10:36:55Z
dc.date.issued 2553
dc.description สารนิพนธ์ (นม.)--มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2553.
dc.description บรรณานุกรมท้ายเล่ม.
dc.format.extent 95 น. ; 30 ซม.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/8737
dc.language.iso tha
dc.publisher กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.rights This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
dc.subject.other สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
dc.subject.other การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
dc.subject.other ลิขสิทธิ์
dc.title ปัญหาการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในลักษณะที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป en_US
dc.type Text
mods.edition พิมพ์ครั้งที่ 1
mods.genre Independent Study
mods.location.physicalLocation AU Archives, 4th Floor (Cathedral of Learning)
thesis.degree.department School of Law
thesis.degree.discipline Law
thesis.degree.grantor Assumption University
thesis.degree.level Masters
thesis.degree.name Master of Law
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
AU-Independent-Study-Fulltext-203311.PDF
Size:
19.24 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Fulltext
Excerpt bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
AU-Independent-Study-Abstract-203311.pdf
Size:
159.8 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Abstract