บรรยายพิเศษเรื่อง The Ontological Argument in Ludwig's Essence of Christianity

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0607200513
Edition
Copyrighted date
Language
File type
text/html
Extent
12 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะปรัชญาและศาสนา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง The Ontological Argument in Ludwig's Essence of Christianity เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2548 ณ ห้อง D31 อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การบรรยายพิเศษนี้ได้รับเกียรติจาก Dr. John Hymers, Ph.D. from Katholieke Universiteit Leuven โดยมี คณาจารย์และนักศึกษาคณะปรัชญาและศาสนาร่วมฟังการบรรยาย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources