บรรยายพิเศษเรื่อง Logistics and Supply Chain Management : the most important element in business...?

au.identifier.bibno 0022-2150
au.identifier.other 1501201402
au.link.externalLink [View Pictures](https://drive.google.com/drive/folders/1HucwfMXMtaf12-l2FDeaey8dB-vU1xB0)
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:24:00Z
dc.date.available 2015-07-03T05:24:00Z
dc.description สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บรรยายพิเศษเรื่อง Logistics and Supply Chain Management : the most important element in business...? เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 ณ ห้องอมเรศพิทักษ์ อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยากรบรรยายโดย Dr. David B. Grant, Professor of Logistics and Associate Dean (Business Engagement) Hull University Business School โดยมีอาจารย์ปิยวรรณ พุทธิบาลเจริญศรี หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ เป็นประธาน
dc.format.extent 20 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/8974
dc.subject.other บรรยายพิเศษคณะบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ปิยวรรณ พุทธิบาลเจริญศรี -- กิจกรรม
dc.subject.other Grant, David B -- กิจกรรม
dc.title บรรยายพิเศษเรื่อง Logistics and Supply Chain Management : the most important element in business...? en_US
dc.title.alternative Logistics and Supply Chain Management : the most important element in business...?
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 11
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-8974-1.JPG
Size:
352.78 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-8974-2.JPG
Size:
210.67 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-8974-3.JPG
Size:
256.25 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-8974-4.JPG
Size:
225.67 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-8974-5.JPG
Size:
258.05 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture