สัมมนาเรื่อง Strategies for developing “Autonomous Universities”

Published date
2545-03-23
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
48 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะศึกษาศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสัมมนาเรื่อง Strategies for developing “Autonomous Universities” เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2545 ณ ห้องวิมานบางพลี อาคาร CL วิทยาเขตบางนา โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources