งานประเพณีลอยกระทงวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ ประจำปี 2531

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2311198829
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
155 ภาพ
Other title(s)
งานลอยกระทงวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
วันลอยกระทงวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. สโมสรนักศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
งานประเพณีลอยกระทงวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจชัญ ประจำปี 2531 จัดเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2531 ณ บริเวณ ดร.ชุบ พลาซ่า วิทยาเขตหัวหมาก งานประเพณีดังกล่าวจัดเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมีภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการเป็นประธาน ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมงาน งานลอยกระทงปีนี้จัดทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืน ภาคกลางวันมีการแสดงนิทรรศการทางวิชาการ จัดแสดงศิลปหัตถกรรม เช่น เครื่องถ้วยชามเบญรงค์ เรือจำลองประเภทต่างๆ ภาชนะเครื่องปั้นดินเผา การสาธิตแกะสลักผักผลไม้ ภาคค่ำมีขบวนแห่โดยชมรมต่างๆ โดยขบวนแห่กลองยาวของชมรมโรตาแรคท์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และแสดงรำไทย พร้อมทั้งการประกวดนางนพมาศ นางนพมาศปีนี้ได้แก่ น.ส. ศิริ ผู้เจริญธนะชัย น.ศ.ชั้นปีที่1 คณะบริหารธุรกิจ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources