โครงการรณรงค์งดบุหรี่ งดเหล้า เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2801200429
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
126 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. องค์การนักศึกษา. กลุ่มอาสาสมัคร
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
กลุ่มอาสาสมัคร องค์การนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดโครงการรณรงค์งดบุหรี่ งดเหล้า เพื่อชีวิตที่ดีกว่า เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2547 ณ บริเวณลาน ดร. ชุบ พลาซ่า วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมีภราดาเลอชัย ลวสุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources