ลงนาม...วีระยุทธ เอี่ยมอำภา อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมพร้อมการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนให้แก่ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

dc.date.accessioned 2015-09-24T02:19:46Z
dc.date.available 2015-09-24T02:19:46Z
dc.date.issued 2012
dc.format.extent 1 หน้า en_US
dc.identifier.citation Ban Muang (Sep 13, 2012), 13
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/16809
dc.language.iso tha en_US
dc.subject มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject บัญชา แสงหิรัญ
dc.subject วีระยุทธ เอี่ยมอำภา
dc.subject อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject อธิบดีกรมส่งเสริมการปครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
dc.subject ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
dc.subject การจัดฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมพร้อมการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนให้แก่ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรการปกครองท้องถิ่น
dc.title ลงนาม...วีระยุทธ เอี่ยมอำภา อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมพร้อมการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนให้แก่ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.type Text en_US
mods.genre News en_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
AU-University's news-16809.pdf
Size:
1.69 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
University's News