งาน Marketing First Orientation

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0712201202
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
101 ภาพ
Other title(s)
Marketing First Orientation
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการตลาด
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดงาน Marketing First Orientation เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ John XXIII Conference Center วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources