งาน Marketing First Orientation

au.identifier.bibno 0022-0664
au.identifier.other 0712201202
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการตลาด
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:26:50Z
dc.date.available 2015-07-03T05:26:50Z
dc.description สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดงาน Marketing First Orientation เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ John XXIII Conference Center วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.format.extent 101 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/9789
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.title งาน Marketing First Orientation en_US
dc.title.alternative Marketing First Orientation
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 18
Thumbnail Image
Name:
Activity-220664-1.JPG
Size:
165.23 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
Activity-220664-2.JPG
Size:
150.72 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
Activity-220664-3.JPG
Size:
179.07 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
Activity-220664-4.JPG
Size:
157.11 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
Activity-220664-5.JPG
Size:
141.06 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture