กิจกรรมโครงการปลูกป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่างตามแนวพระราชดำริ

au.identifier.bibno 0022-0153
au.identifier.other 0209201229
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์จริยธรรมวิชาชีพ
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:30:29Z
dc.date.available 2015-07-03T05:30:29Z
dc.description ศูนย์จริยธรรมวิชาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และนักศึกษาที่เรียนในวิชาสัมมนาจริยธรรมธุรกิจและวิชาชีพ ร่วมกับศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่างตามแนวพระราชดำริ และศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2555 ซึ่งเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสสัมผัสชีวิต ตลอดจนพัฒนาจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2555 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อ. บ้านบึง จ. ชลบุรี
dc.format.extent 227 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/10765
dc.subject.other กิจกรรมปลูกป่า -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายนอกหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมฝ่ายกิจการนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.title กิจกรรมโครงการปลูกป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่างตามแนวพระราชดำริ en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 39
Thumbnail Image
Name:
Activity-220153-1.JPG
Size:
176.45 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
Activity-220153-2.JPG
Size:
286.13 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
Activity-220153-3.JPG
Size:
271.33 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
Activity-220153-4.JPG
Size:
334.16 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
Activity-220153-5.JPG
Size:
306.54 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture