งานฉลองครบรอบ 10 ปี การก่อตั้งคณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2546-06-25
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
2 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะปรัชญาและศาสนา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงานฉลองครบรอบ 10 ปี การก่อตั้งคณะปรัชญาและศาสนา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2546 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารอัสสัมชัญ รศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาประทีป ม. โกมลมาศ อธิการบดี เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources