สัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2533

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2305199000
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
32 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2533 เรื่อง "The seventh higher education development plan " จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2533 ณ โรงแรมมณเฑียร พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีเป็นประธาน คณะผู้บริหาร และคณาจารย์เข้าร่วมสัมมนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources