พิธีมอบหมวกพยาบาลแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2551

au.identifier.bibno 0021-0753
au.identifier.other 2508200809
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:25:53Z
dc.date.available 2015-07-03T05:25:53Z
dc.description คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีมอบหมวกพยาบาลแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัย อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของหมวกพยาบาล อันเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ สมควรยกย่องเทิดทูนไว้เหนือศีรษะ โดยมีภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธี
dc.format.extent 185 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/9528
dc.subject.other พิธีมอบหมวกพยาบาล -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other พิธีสวมหมวกพยาบาล -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other Capping Ceremony -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม
dc.subject.other บัญชา แสงหิรัญ, 2488- -- กิจกรรม
dc.title พิธีมอบหมวกพยาบาลแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2551 en_US
dc.title.alternative Capping Ceremony Class of 2010, Faculty of Nursing Science, Assumption University
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 92
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-210753-1.jpg
Size:
209.08 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-210753-2.JPG
Size:
153.18 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-210753-3.JPG
Size:
181.99 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-210753-4.JPG
Size:
181.87 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-210753-5.jpg
Size:
173.17 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture