ผู้บริหารจาก Vietnam National University ประเทศเวียตนาม เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1804200600
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
20 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ผู้บริหารจาก Vietnam National University ประเทศเวียตนาม เยี่ยมชมมหาวิทยาอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมากและวิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2549 โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources