โครงการออกแบบหนังสือ Mythology แต่งโดย Edith Hamilton

au.identifier.bibno 0015-7695
au.identifier.callno Student's Report GA4601 ส839ค 2538
dc.contributor.author สุภณิดา จิตชัยโภคา
dc.date.accessioned 2015-06-26T10:23:52Z
dc.date.available 2015-06-26T10:23:52Z
dc.date.issued 2538
dc.format.mimetype application/pdf
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/6074
dc.language.iso tha
dc.publisher Assumption University
dc.rights This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
dc.subject.other การออกแบบหนังสือ
dc.title โครงการออกแบบหนังสือ Mythology แต่งโดย Edith Hamilton en_US
dc.type Text
mods.genre Student Report
mods.location.physicalLocation AU Archives, 4th Floor (Cathedral of Learning)
thesis.degree.department Albert Laurence School of Communication Arts
thesis.degree.grantor Assumption University
thesis.degree.level Undergraduate
thesis.degree.name Bachelor of Communication Arts
Files