สัมมนาอาจารย์ใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2555

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1607201202
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
65 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สัมมนาอาจารย์ใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2555 ณ ห้อง A52 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ดร.อุรีย์ เจี่ยสกุล รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources