เอกอัครราชทูตโรมาเนียประจำประเทศไทย บรรยายพิเศษเรื่อง The Baraque and Classical Traditions in Shakespeare's King Lear

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0207200800
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
10 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
H.E. Rabu Gabriel Mateescu เอกอัครราชทูตโรมาเนียประจำประเทศไทย บรรยายพิเศษเรื่อง The Baraque and Classical Traditions in Shakespeare's King Lear เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2551 ณ ห้อง A51 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก โดยมี ภารดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ และนักศึกษา ร่วมฟังการบรรยาย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources