เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสโลวักประจำประเทศไทยเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
3010200923
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
13 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
H.E. Vasil Pytel เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสโลวักประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Prof. Beata Koeova อธิการบดี และ Prof. Jan Chorvat รองอธิการบดีมมหาวิทยาลัย Mateja Bela มาคารวะผู้บริหาร เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2552 ณ ห้องอธิการบดี วิทยาเขตหัวหมาก โดยมี ภราบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources