โครงการอบรม 11 Intake of the Executive Program in Supply Chain Management

au.identifier.bibno 0021-6695
au.identifier.other 2709200802
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:26:43Z
dc.date.available 2015-07-03T05:26:43Z
dc.description สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดโครงการอบรม 11 Intake of the Executive Program in Supply Chain Management ระหว่างวันที่ 27 กันยายน-17 ตุลาคม 2551 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค และวิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมี ดร. เชิดพงษ์ สีบุญเรือง และ ดร.อุรีย์ เจี่ยสกุล เป็นประธาน
dc.format.extent 40 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/9742
dc.subject.other Intake of the Executive Program in Supply Chain Management -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายนอกคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other เชิดพงษ์ สีบุญเรือง -- กิจกรรม
dc.subject.other อุรีย์ เจี่ยสกุล -- กิจกรรม
dc.title โครงการอบรม 11 Intake of the Executive Program in Supply Chain Management en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files