บรรยายพิเศษเรื่อง Contemporary marketing practice and E-Commerce new directions for marketing theory

Published date
2545-07-02
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
4 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Contemporary marketing practice and E-Commerce new directions for marketing theory โดย Prof. Roderick J. Brodie, University of Auckland เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2545 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources