คณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ศึกษาดูงานคณะนิติศาสตร์ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
3103201408
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
78 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิติศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ศึกษาดูงานคณะนิติศาสตร์ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ณ ห้อง Q41 อาคารควีนส์ ทาวเวอร์ วิทยาเขตหัวหมาก โดยมี รศ.พรชัย สุนทรพันธุ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources