พิธีประสาทปริญญาบัตรวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2515 รุ่นที่ 1

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2309197300
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
22 ภาพ
Other title(s)
พิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งแรกของวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
รับปริญญาบัตรครั้งแรกของวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
พิธีประสาทปริญญาบัตรวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ จัดครั้งแรก เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2516 ณ อาคาร เดอ มงฟอร์ต โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2515 จำนวน 31 คน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources