บรรยายพิเศษเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 40 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

au.identifier.bibno 0021-7837
au.identifier.other 3006201002
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการตลาด
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:27:07Z
dc.date.available 2015-07-03T05:27:07Z
dc.description สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 40 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เรื่อง พุทธศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ : จากอะตอมสู่จักรวาล วิทยากรโดย ผศ. ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์, Assistant Dean, Research and Graduate Study คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้อง MSM 0101 อาคาร Martin de Tours School of Management วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.format.extent 17 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/9913
dc.subject.other การบรรยายพิเศษมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other การบรรยายพิเศษคณะบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ -- กิจกรรม
dc.subject.other พุทธศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ : จากอะตอมสู่จักรวาล
dc.title บรรยายพิเศษเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 40 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.title.alternative Marketing Breakthrough Forum II : The Moral and ethical issues in Business
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files