รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • Thumbnail

  AU Training on Teaching Pedagogy for Academic Year 2020 

  Assumption University. Office of the Vice President for Academic Affairs (2020-11-10)
 • Thumbnail

  Workshop on the Application of AU Academic Standard in TQF 3 

  Assumption University. Office of the Vice President for Academic Affairs (2019-08-30)
 • Thumbnail

  Seminar on “Faculty Members’ Roles and Responsibilities in Students’ Learning Achievement Program” 

  Assumption University. Office of the Vice President for Academic Affairs (2019-05-14)
 • Thumbnail

  In-house Training on The Role and Functions of Supporting Staff of the Office of the Vice President for Academic Affairs 

  Assumption University. Office of the Vice President for Academic Affairs (2019-06-17)
 • Thumbnail

  Faculty Orientation 2019 

  Assumption University. Office of the Vice President for Academic Affairs (2019-08-02)
 • Thumbnail

  "AU Faculty Orientation 2016" 

  Assumption University. Office of the Vice President for Academic Affairs (2016-08-02)
 • Thumbnail

  ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (2542-11-27)
 • Thumbnail

  ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (2542-07-04)
 • Thumbnail

  นิทรรศการ AU Books Fair 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (2542-02-18)
 • Thumbnail

  ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2/2543 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองธิการบดีฝ่ายวิชาการ (2543-12-16)
 • Thumbnail

  บรรยายพิเศษเรื่อง Why do we need Christian Leadership? 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (2543-11-16)
 • Thumbnail

  บรรยายพิเศษเรื่อง Second open forum 2/2000 teaching and learning in the new millennium : classrooms of tomorrow 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (2543-07-27)
 • Thumbnail

  บรรยายพิเศษ The first forum discussion (1/2000) on “ Derivatives, Beauty of Beast ? Financial Risk Management and Derivatives Debacle” 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (2543-06-27)
 • Thumbnail

  ประชุมพิจารณาขอตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2543 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (2543-01-20)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  พิธีปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2/2546 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (2546-12-13)
 • Thumbnail

  ประชุมนานาชาติ 25th Congress of PAPE : the total development of the human person 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (2546-11-13)
 • Thumbnail

  การประชุมนานาชาติ World Union of Catholic Teachers Congress 2003 : the task of the Catholic teacher new challenges, same goals 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (2546-07-28)
 • Thumbnail

  ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 1/2546 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (2546-06-07)
 • type-icon

  แข่งขัน Au Crossword Game Invitation 2007 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 • View more