งาน Code++, Tech Spark, Smart Apps Jammies สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาจารย์ที่ปรึกษานำเสนอผลงานการเขียนโปรแกรมด้านคอมพิวเตอร์

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1512201211
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
78 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงาน Code++, Tech Spark, Smart Apps Jammies สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาจารย์ที่ปรึกษานำเสนอผลงานการเขียนโปรแกรมด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 80 คน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2555 ณ แล็บคอมพิวเตอร์ ชั้น 4-5 อาคารศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยี วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources