เจ้าหน้าทึ่มหาวิทยาลัยพายัพ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0412200825
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
4 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร. ฝ่ายนิติการและอำนวยการ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
เจ้าหน้าทึ่สำนักจัดการอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพายัพ ศึกษาดูงานการรักษาความปลอดภัย งานธุรการ งานยานพาหนะ และเยี่ยมชมวิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2551 โดยมี นายแดนไท นำเพ็ง หัวหน้าฝ่ายนิติการและอำนวยการ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources