เสวนาเรื่อง เมืองไทยได้อะไรจากนักการเมืองดารา : แง่มุมเชิงอุดมการณ์และจริยธรรม

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2901200529
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
21 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์จริยธรรมวิชาชีพ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์จริยธรรมวิชาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดเสวนาเรื่อง เมืองไทยได้อะไรจากนักการเมืองดารา : แง่มุมเชิงอุดมการณ์และจริยธรรม เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2548 ณ หอประชุม อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพ การเสวนานี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการเศรษฐศาสตร์ นายชมะนันทน์ วรรณวินเวศร์ ศิษย์เก่าและอาจารย์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และนายเทวินทร์ อินทรจำนงค์ นักวิจัย สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นวิทยากร โดยมีภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยอาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา นักศึกษาและบุคคลทั่วไปร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
งานเสวนามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เมืองไทยได้อะไรจากนักการเมืองดารา : แง่มุมเชิงอุดมการณ์และจริยธรรม -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมภายนอกหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมฝ่ายกิจการนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
งานเสวนาฝ่ายกิจการนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม
บัญชา แสงหิรัญ, 2488- -- กิจกรรม
ชมนันทน์ วรรณวินเวศร์ -- กิจกรรม
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ -- กิจกรรม
เทวินทร์ อินทรจำนงค์ -- กิจกรรม
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources