การนำเสนอผลการดำเนินงานและประกาศผลการตัดสินโครงการแข่งขันธุรกิจจำลองในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1707201029
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
304 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
การนำเสนอผลการดำเนินงานและประกาศผลการตัดสินโครงการแข่งขันธุรกิจจำลองในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2553 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ John XXIII Conference Center วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources