งาน Iranian Norouz New Year 2013

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2003201329
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
94 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์นักศึกษานานาชาติ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์นักศึกษานานาชาติ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงาน Iranian Norouz New Year 2013 เนื่องในโอกาสฉลองวันขึ้นปีใหม่ของประเทศอิหร่าน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษานานาชาติเข้าร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources