แข่งขันครอสเวิร์ดอุดมศึกษาชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2550

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0202200829
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
116 ภาพ
Other title(s)
Thailand Intervarsity English Crossword Championship, Student Affairs, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์การกีฬา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์การกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดการแข่งขันครอสเวิร์ดอุดมศึกษาชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2550 ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ.200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาพัฒนาจริยธรรม เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources